ปิโตรเคมี

ด้วยประสบการณ์อันยาวนานของเท็กซ์พลอร์ ความรู้ความเชี่ยวชาญ และจากประสบการณ์จริงในการให้บริการกับเตาเผาในโรงงานอุตสาหกรรมของเอสซีจีที่ได้ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพเตาเผาได้อย่างดี ส่งผลให้เท็กซ์พลอร์ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิตโอเลฟินส์ เอทิลีนไดคลอไรด์ เอทิลเบนซีนสไตรีนโมโนเมอร์ เป็นต้น อีกทั้งยังสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์และการบริการได้อย่างครบวงจร เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดด้วยมาตรฐานการบริการระดับโลก
 

งานบริการ

  • การเคลือบเตาเผาเพื่อการประหยัดพลังงาน
  • การประเมินประสิทธิภาพเตาก่อน-หลังการปรับปรุง
  • การติดตั้งวัสดุทนไฟให้เหมาะสมต่อการใช้งาน
  • การถ่ายภาพความร้อนโดยรังสีอินฟราเรด