ผลิตไฟฟ้า

อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า


ไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งสำหรับการพัฒนาขับเคลื่อเศรษฐกิจของโลกปัจจุบัน เมื่อความต้องการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น ดังนั้นเศรษฐกิจของประเทศที่กำลังพัฒนาจึงขึ้นอยู่กับการจัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการ โดยปัจจุบันบรรทัดฐานด้านพลังงานได้เปลี่ยนจากการผลิตไฟฟ้าด้วยต้นทุนต่ำ เป็นการผลิตไฟฟ้าที่มีความปลอดภัยสูงสุดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแทน

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหลายแห่งที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวลและขยะชุมชนจึงถูกสร้างขึ้นมามากขึ้น อย่างไรก็ดีโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนเหล่านี้มักมีปัญหาเรื่องประสิทธิภาพเชิงความร้อนต่ำจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์และการสะสมของตะกรันบนผิวท่อ นอกจากนี้ยังมีปัญหาการกัดกร่อนของท่อจากการเดินเครื่องที่อุณหภูมิสูง และการใช้เชื้อเพลิงที่ไม่สะอาด นำไปสู่การหยุดผลิตไฟฟ้าฉุกเฉินอยู่บ่อยครั้ง ดังนั้นการปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้และการเพิ่มเสถียรภาพในการเดินเครื่องให้กับโรงไฟฟ้าจึงเป็นสิ่งจำเป็น
 

การบริการ: