ผลิตเหล็ก

อุตสาหกรรมผลิตเหล็ก


อุตสาหกรรมผลิตเหล็กเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนการใช้พลังงานสูงมากโดยเฉพาะในเตาอบเหล็ก เมื่อเชื้อเพลิงมีการเผาไหม้ในเตาเผา พลังงานความร้อนส่วนหนึ่งจะถูกส่งให้กับชิ้นงานในเตาอบ และพลังงานบางส่วนจะสูญเสียไปกับไอเสียจากการเผาไหม้และผนังเตา ส่งผลให้ประสิทธิภาพของเตาลดลง การวางแผนจัดการพลังงานเพื่อควบคุมการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอย่างยิ่ง

เท็กซ์พลอร์จึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ อย่าง emisspro® เพื่อช่วยเพิ่มความสามาถในการส่งผ่านความร้อนในเตา อีกทั้งยังมีทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญ พร้อมทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้า สามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะของเตาอบเหล็กในอุตสาหกรรมผลิตเหล็กได้เป็นอย่างดี
 

การบริการ: