ติดตั้งและซ่อมบำรุงวัสดุทนไฟ

บริการติดตั้งและซ่อมบำรุงวัสดุทนไฟ


วัสดุทนไฟเป็นวัสดุสำคัญในอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ความร้อนสูง เป็นฉนวนความร้อนให้แก่เตาเผาอุตสาหกรรม ทำให้โรงงานสามารถดำเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปกป้องผู้ปฏิบัติงานจากการเผชิญกับสภาวะแวดล้อมการทำงานที่มีอุณหภูมิสูง คุณสมบัติของวัสดุทนไฟไม่เพียงแค่ต้องสามารถทนอุณหภูมิสูงได้เท่านั้น แต่ยังต้องมีคุณสมบัติอื่น ๆ ประกอบด้วย เช่น ความแข็งแรงที่อุณหภูมิการใช้งาน ความทนต่อสารเคมีที่อาจจะสัมผัสกับวัสดุทนไฟ เป็นต้น การพิจารณาเลือกใช้ชนิดของวัสดุทนไฟให้เหมาะสมกับการใช้งานและการติดตั้งอย่างถูกต้อง มีความสำคัญอย่างยิ่ง

เท็กซ์พลอร์ ร่วมมือกับบริษัทวัสดุทนไฟชั้นนำระดับโลก ทำการวิจัยและพัฒนาวัสดุทนไฟสำหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และมีทีมผู้เชี่ยวชาญที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์การตั้งแต่การให้คำแนะนำ การออกแบบ ตลอดจนการควบคุมงานติดตั้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บของปริมาณความร้อน ส่งผลให้เกิดการลดการใช้พลังงานในระหว่างการผลิตได้อีกด้วย