พ่นเคลือบวัสดุทนไฟ

บริการพ่นเคลือบวัสดุทนไฟ


เท็กซ์พลอร์ เป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายจากอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทั่วโลก เป็นผู้ให้บริการพ่นเคลือบผิววัสดุทนไฟด้วยสารเคลือบ emisspro® R-series ในเตาเผาเพื่อลดการใช้พลังงาน ทำให้การกระจายความร้อนในเตาสม่ำเสมอ เพิ่มการอัตราการผลิต และยืดอายุการใช้งานของวัสดุอุปกรณ์ภายในเตา เนื่องจาก emisspro® R-series มีคุณสมบัติในการเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับและปลดปล่อยรังสีความร้อนให้กับกระบวนการเผาไหม้ของเตาอุตสาหกรรม

ในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จำเป็นต้องใช้เตาเผา (fired heater) เพื่อให้ความร้อนแก่วัตถุดิบจนเกิดการแปรสภาพให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ ดังนั้น การปรับปรุงประสิทธิภาพการส่งผ่านความร้อนให้กับเตาเผาเพียงเล็กน้อย ก็สามารถเพิ่มอัตราการผลิตหรือลดการใช้เชื้อเพลิงได้อย่างมีนัยสำคัญ การเคลือบผิววัสดุทนไฟด้านในเตาเผาเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและสามารถทำได้รวดเร็ว จึงเป็นที่มาของการพัฒนาและให้บริการ สารเคลือบเตาเผา emisspro® R-series
 

ประโยชน์ที่ได้รับ:

  • เพิ่มประสิทธิภาพให้กับเตาเผา
  • เพิ่มอัตราการผลิต
  • ลดการใช้เชื้อเพลิง และการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
  • ยืดอายุการใช้งานของวัสดุทนไฟ และเพิ่มความแข็งแรงให้เซรามิกส์ไฟเบอร์
  • ระยะเวลาในการคืนทุนเร็วและคุ้มค่า