พ่นเคลือบท่อ

บริการพ่นเคลือบท่อ


ท่อเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดในเตาเผาไหม้ เนื่องจากท่อส่งผลกระทบโดยตรงต่อการแลกเปลี่ยนความร้อน การผลิต และเสถียรภาพของเตา ซึ่งโดยปกติแล้วท่อจะถูกใช้งานในอุณหภูมิที่สูงมาก ส่งผลให้เกิดความเสียหายและมีอายุการใช้งานที่สั้นลงจากการเสื่อมสภาพของวัสดุ

เทคโนโลยีสารเคลือบผิวท่อ emisspro® T-Series ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว ด้วยการปรับปรุงการดูดซับรังสีและส่งถ่ายความร้อนของท่อให้ดีขึ้น อีกทั้งยังมีคุณสมบัติจำเพาะในการเพิ่มความต้านทานการกัดกร่อนและการกัดเซาะ ลดการสะสมของขี้เถ้าและตะกรันบนผิวท่อ คุณสมบัติทั้งหมดนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียกำลังการผลิต ลดความเสี่ยงจากการหยุดเดินเครื่องฉุกเฉิน และยืดอายุการใช้งานของท่อ ทำให้การเดินเตาเผามีประสิทธิภาพและเสถียรภาพมากขึ้น

emisspro® T-Series สามารถใช้งานได้กับท่อหลายประเภท และการให้บริการของเราครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษา เสนอวิธีการ พร้อมกับแก้ปัญหาอย่างเต็มรูปแบบให้กับลูกค้าแต่ละราย โดยมีเป้าหมายให้ลูกค้าบรรลุผลประโยชน์สูงสุด

ประโยชน์ที่ได้รับ

  • ช่วยลดค่าใช้จ่ายงานซ่อมและค่าวัสดุในการตัดเปลี่ยนท่อใหม่
  • ช่วยลดการสูญเสียโอกาสจากการหยุดเดินเครื่องฉุกเฉิน
  • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในด้านผลิต และการประหยัดพลังงาน
  • ช่วยประหยัดเงินและเวลาในการทำความสะอาด ลดการก่อตัวของตะกรันบนผิวท่อในเตาเผาไหม้
  • ปลอดภัย ไม่มีสารระเหยตกค้าง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
  • ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

อุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมัน


การก่อตัวของสเกลและสนิมเหล็กบนผิวด้านนอกของท่อจะส่งผลให้ประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนของท่อลดลง ทำให้อัตราการผลิตต่ำลง และมีการใช้เชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น

เท็กซ์พลอร์ จึงจัดหาวิธีการที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนให้กับเตาเผาไหม้ การพ่นเคลือบท่อด้วย emisspro® T-Series จะสามารถช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงและเพิ่มผลผลิต ลดการก่อตัวของสนิมเหล็กที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทำให้ผิวท่อสะอาดในระยะยาว นอกจากนี้สารเคลือบผิวท่อ emisspro® T-Series ยังสามารถช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน


การให้บริการ: reformers, cracking furnaces, CDU’s, VDU’s และเตา hydrotreaters

อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า


ปัญหาการกัดกร่อนที่อุณหภูมิสูง การกัดเซาะ และการก่อตัวของตะกรันบนผิวท่อ เป็นปัญหาหลักที่เกิดขึ้นในโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน เท็กซ์พลอร์จึงให้บริการพ่นเคลือบผิวท่อด้วยผลิตภัณฑ์ emisspro® T-Series เพื่อช่วยปกป้องท่อในหม้อไอน้ำจากปัญหาการกัดกร่อนและการกัดเซาะ ลดปัญหาท่อรั่ว ความเสี่ยงจากการเครื่องหยุดเดินฉุกเฉิน และยังเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนให้กับเตาเผาไหม้


การให้บริการ: ท่อ wall tubes, ท่อ economizer, ท่อ superheater, ท่อ air preheater