ปิโตรเคมีและการกลั่นน้ำมัน

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและการกลั่นน้ำมัน


ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและการกลั่นน้ำมัน เตาเผาอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญลำดับต้น ๆ ของกระบวนการผลิต เตาเผาเหล่านี้มีสัดส่วนการใช้พลังงานที่สูงมาก เพื่อให้เกิดการแยกและการแปรสภาพของวัตถุดิบ เพื่อเปลี่ยนคุณสมบัติทางกายภาพ หรือคุณสมบัติทางด้านเคมี ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือน 

ด้วยเหตุนี้ การปรับปรุงประสิทธิภาพเตาเผาเพื่อให้ใช้เชื้อเพลิงอย่างคุ้มค่าจึงมีความสำคัญ ทั้งในด้านการลดต้นทุนและเพิ่มเสถียรภาพของกระบวนการผลิต เท็กซ์พลอร์ พร้อมให้คำปรึกษาและให้การบริการอย่างครบวงจรสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและการกลั่นน้ำมัน เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจและได้รับประโยชน์สูงสุดจากสินค้าและบริการของเรา
 

การบริการ: