เซรามิค

อุตสาหกรรมเซรามิค


ในอุตสาหกรรมเซรามิค มีการใช้พลังงานสำหรับการเผาในสัดส่วนที่สูง เตาเผาเซรามิคในโรงงานโดยทั่วไปจะใช้อิฐทนไฟก่อสร้างผนังเตาด้านในโดยไม่มีฉนวนกันความร้อนบุภายในเตา ทำให้เกิดการสูญเสียความร้อนเนื่องจากการสะสมความร้อนในเนื้ออิฐทนไฟ ควบคู่กับการสูญเสียไปกับอากาศภายในเตาเผา ดังนั้นการเลือกใช้สารเคลือบเตาเผา emisspro® เพื่อดูดซับและปลดปล่อยรังสีความร้อนกลับเข้าสู่เตาเผา จะช่วยส่งผลให้เกิดการกระจายตัวของความร้อนได้อย่างสม่ำเสมอและไปยังชิ้นงานได้ทั่วถึง
 

การบริการ