โรงกลั่นน้ำมัน

เนื่องด้วยอุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมัน เป็นอุตสาหกรรมที่จำเป็นต้องใช้ปริมาณเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตเป็นจำนวนมหาศาล การประหยัดการใช้เชื้อเพลิงจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพเตาเผาเพื่อให้ใช้เชื้อเพลิงอย่างคุ้มค่า จากประสบการณ์และความมุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้า และด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เท็กซ์พลอร์ พร้อมให้คำปรึกษาและการบริการอย่างครบวงจรสำหรับอุตสาหกรรมโรงกลั่น เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสมบูรณ์ของสินค้าและบริการ และความพึงพอใจสูงสุด
 

งานบริการ

  • การเคลือบเตาเผาเพื่อการประหยัดพลังงาน
  • การประเมินประสิทธิภาพเตาก่อน-หลังการปรับปรุง
  • การติดตั้งวัสดุทนไฟให้เหมาะสมต่อการใช้งาน
  • การถ่ายภาพความร้อนโดยรังสีอินฟราเรด