โรงผลิตเหล็กรีดร้อน

อุตสาหกรรมผลิตเหล็กรีดร้อน เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนการใช้พลังงานสูงมากโดยเฉพาะในเตาอบเหล็ก เมื่อเชื้อเพลิงมีการเผาไหม้ในเตาเผาและพลังงานความร้อนที่ได้จะให้กับชิ้นงานในเตาอบจะมีพลังงานส่วนที่เหลือสูญเสียไปกับไอเสียจากอากาศส่วนเกินที่ใช้ในการเผาไหม้ ส่งผลให้ประสิทธิภาพของเตาลดลง  การวางแผนจัดการพลังงานเพื่อควบคุมการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอย่างยิ่ง เท็กซ์พลอร์นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ พร้อมทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญ และทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้า สามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะของเตาอบเหล็กรีดร้อนในอุตสาหกรรมผลิตเหล็กรีดร้อนได้เป็นอย่างดี
 

งานบริการ

  • การเคลือบเตาเผาเพื่อการประหยัดพลังงาน
  • การประเมินประสิทธิภาพเตาก่อน-หลังการปรับปรุง
  • การติดตั้งวัสดุทนไฟให้เหมาะสมต่อการใช้งาน
  • การถ่ายภาพความร้อนโดยรังสีอินฟราเรด