การซ่อมบำรุงวัสดุทนไฟ

เพื่อให้สารเคลือบ emisspro® สามารถทำงานได้ประสิทธิภาพสูงสุดและมีอายุการใช้งานได้ยาวนาน การซ่อมแซมและการเตรียมพื้นผิววัสดุทนไฟเพื่อให้พร้อมต่อการพ่นเคลือบจึงเป็นอีกขั้นตอนที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

  • การซ่อมแซมและบำรุงรักษาวัสดุทนไฟ ต้องดำเนินการอย่างถูกต้องและได้ตามมาตรฐานที่กำหนด เพราะความเสียหายของวัสดุทนไฟเป็นอีกสาเหตุที่ทำให้สารเคลือบหลุดลอก
  • การทำความสะอาดและเตรียมพื้นผิววัสดุทนไฟ จะช่วยสร้างความแข็งแรงในการยึดเกาะทำให้สารเคลือบมีอายุการใช้งานยาวนาน