บริการตรวจสอบท่อด้วยหุ่นยนต์

บริการตรวจสอบท่อด้วยหุ่นยนต์


ท่อภายในเตาปฏิกรณ์ของโรงงานเอทิลีน เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดชิ้นหนึ่งของโรงงาน ผลิตจากโลหะอัลลอยที่มีราคาสูง เพื่อให้ท่อเหมาะสมและทนต่อการใช้งานภายใต้อุณหภูมิที่สูง โรงงานเอทิลีนต่าง ๆ จึงพยายามใช้งานท่ออย่างคุ้มค่าและยาวนานที่สุด โดยที่ยังสามารถเดินโรงงานได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัย

เท็กซ์พลอร์ให้บริการตรวจสอบท่อสำหรับโรงงานเอทิลีนด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ CiBot™ เพื่อวัดค่าคาร์บอนที่แทรกตัวเข้าไปในเนื้อท่อ (carburization) ความโก่ง (bowing) และความบวม (bulging) ของท่อ เมื่อผนวกเทคโนโลยีการตรวจสอบเข้ากับประสบการณ์ในการเดินโรงงานจริง ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถนำผลจากการบริการตรวจสอบท่อไปช่วยประเมินสภาพท่อ ระบุรูปแบบการกระจายความร้อนของเตา อีกทั้งยังระบุตำแหน่งที่อาจจะเป็น hot spot ได้อีกด้วย